Sekcja 4: HTML|Podstawy.

Pamiętaj o kolejności zamykania tagów. Najbardziej zewnętrzny tag zamykamy jako ostatni.

zawartość - italic - kursywa To jest tekst, który jest napisany kursywą oraz jest pogrubiony.

fff

p - paragraph - akapit, sekcja, ustęp

biały znak - spacja wiecej niż jedna, enter, tabulator