Sekcja 4: HTML|Podstawy.

Samuel Sokołowski
stan cywilny: żonaty

1) Czym jest atrybuty?
2) Atrybut title
3) Atrybur lang
4) Skrót dodający atrybut z pomocą Emmet