Sekcja 6: HTML|Listy

1) Jak nazywać pliki .html?
2) Czemu główny plik html nazywa się index.html?
3) Czemu podpunkty jak te są nieprofesjonalne?
4) Dlaczego warto byłoby tu zastosować tag <ol>?

  1. Jak nazywać pliki .html?
  2. Czemu główny plik html nazywa się index.html?
  3. Czemu podpunkty jak te są nieprofesjonalne?
  4. Dlaczego warto byłoby tu zastosować tag <ol>?