Powrót do strony głównej.

Powrót do moje lekcje programowania.

Sekcja 10 - Html|Tabele

Sekcja 10 - powrót.
Spis treści.

Lekcja 54. Jak stworzyć tabelę? - 28.05.2022

Spis treści.
Wykaz cen kursów
Nazwa Cena (zł) Ilość Producent Dodatek
HTML
CSS
               
                 <table border="1"> 
                  <caption>Wykaz cen kursów</caption> 
                  <thead> 
                    <tr> 
                      <th>Nazwa</th> 
                      <th>Cena (zł)</th> 
                      <th>Ilość</th> 
                      <th>Producent</th> 
                      <th>Dodatek</th> 
                    </tr> 
                  </thead> 
                  <tbody> 
                    <tr> 
                      <td>HTML</td> 
                      <td></td> 
                      <td></td> 
                      <td></td> 
                      <td></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td>CSS</td> 
                      <td></td> 
                      <td></td> 
                      <td></td> 
                      <td></td> 
                    </tr> 
                  </tbody> 
                 </table>
               
             
table>(tr>td{Zawartość$}*5)*3
Zawartość1 Zawartość2 Zawartość3 Zawartość4 Zawartość5
Zawartość1 Zawartość2 Zawartość3 Zawartość4 Zawartość5
Zawartość1 Zawartość2 Zawartość3 Zawartość4 Zawartość5
          
            <table> 
              <tr> 
                <td>Zawartość1</td> 
                <td>Zawartość2</td> 
                <td>Zawartość3</td> 
                <td>Zawartość4</td> 
                <td>Zawartość5</td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td>Zawartość1</td> 
                <td>Zawartość2</td> 
                <td>Zawartość3</td> 
                <td>Zawartość4</td> 
                <td>Zawartość5</td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td>Zawartość1</td> 
                <td>Zawartość2</td> 
                <td>Zawartość3</td> 
                <td>Zawartość4</td> 
                <td>Zawartość5</td> 
              </tr> 
            </table> 
          
        

Lekcja 55. Łączenie/rozciąganie komórek w tabelach (colspan/rowspan) - 29.05.2022

Spis treści.
Nazwa Cena(zł) Kategoria
C++ 49 Programowanie
PHP 39
Java 45
HTML 49 WWW
CSS 39
JavaScript 45
node.js 45
kursy w języku polskim
              
                <table border="2"> 
                  <tr> 
                    <th>Nazwa</th> 
                    <th>Cena(zł)</th> 
                    <th>Kategoria</th> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>C++</td> 
                    <td>49</td> 
                    <td rowspan="3">Programowanie</td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>PHP</td> 
                    <td>39</td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Java</td> 
                    <td>45</td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>HTML</td> 
                    <td>49</td> 
                    <td rowspan="4">WWW</td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>CSS</td> 
                    <td>39</td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>JavaScript</td> 
                    <td>45</td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>node.js</td> 
                    <td>45</td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td colspan="3" align="center">kursy w języku polskim</td> 
                  </tr> 
                </table>
              
            
Kategoria Nazwa Cena(zł)
Programowanie C++ 49
PHP 39
Java 45
WWW HTML 49
CSS 39
JavaScript 45
node.js 45
kursy w języku polskim
              
                <table border="2">
                  <tr>
                    <th>Kategoria</th>
                    <th>Nazwa</th>
                    <th>Cena(zł)</th>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td rowspan="3">Programowanie</td>
                    <td>C++</td>
                    <td>49</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>PHP</td>
                    <td>39</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Java</td>
                    <td>45</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td rowspan="4">WWW</td>
                    <td>HTML</td>
                    <td>49</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>CSS</td>
                    <td>39</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>JavaScript</td>
                    <td>45</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>node.js</td>
                    <td>45</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="3" align="center">kursy w języku polskim</td>
                  </tr>
                </table>
              
            

Lekcja 56. Tabelki [LEKCJA archiwalna] - 30.05.2022 i

Spis treści.
Nazwa Cena(zł) Kategoria
C++ 49 Programowanie
PHP 39
Java 45
HTML 49 WWW
CSS 39
JavaScript 45
node.js 45
kursy w języku polskim
              
                <table border="2" cellpadding="10" cellspacing="0">
                  <tr>
                    <th>Nazwa</th>
                    <th>Cena(zł)</th>
                    <th>Kategoria</th>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>C++</td>
                    <td>49</td>
                    <td rowspan="3">Programowanie</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>PHP</td>
                    <td>39</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Java</td>
                    <td>45</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>HTML</td>
                    <td>49</td>
                    <td rowspan="4">WWW</td>
                  </tr>
                  <r>
                    <td>CSS</td>
                    <td>39</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>JavaScript&l/td>
                    <td>45</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>node.js</td>
                    <d45</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="3" align="center">kursy w języku polskim</td>
                  </tr>
                </table>
              
            
Tabelka testowa
1 2 3
 
1 2 3
Ja jestem rozpięta na trzy komórki.
Informacja 1 Informacja 2 Informacja 3
Informacja 1 Informacja 3
Informacja 1 Informacja 3
              
                <table border="1 cellpadding="10" cellspacing="10" width="100%" height="1000">
                  <caption>Tabelka testowa</caption>
                  <thead height="100">
                    <tr bgcolor="red">
                      <th>1 </th>
                      <th>2 </th>
                      <th>3 </th>
                    </tr>
                  </thead>
                  <tfoot bgcolor="green" height="100">
                    <tr>
                      <td colspan="3"> </td>
                    </tr>
                  </tfoot>
                  <tbody bgcolor="gray">
                    <tr>
                      <td align="right">1 </td>
                      <td align="center">2 </td>
                      <td align="left">3 </td>
                    </tr>
                    <tr valign="top">
                      <td colspan="3" valign="middle" align="middle">Ja jestem rozpięta na trzy komórki.</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td valign="top">Informacja 1 </td>
                      <td valign="middle" rowspan="3">Informacja 2 </td>
                      <td valign="bottom">Informacja 3 </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td valign="top">Informacja 1 </td>
                      <td valign="bottom">Informacja 3 </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td valign="top">Informacja 1 </td>
                      <td valign="bottom">Informacja 3 </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>