Powrót do strony głównej.

Powrót do moje lekcje programowania.

Sekcja 10 - Html|Tabele

Sekcja zarchiwizowana.

Spis treści:

Lekcja 54. Jak stworzyć tabelę? - 21.11.2022

Spis treści.
lekcja 54 na Udemy
 • Tabela - zestawienie (wykaz) danych rozmieszczonych w rubrykach (komórkach)
 • tr - table row
 • td - table data - informacje w tabeli (komórka - cell), rubryka
 • th - table header (nagłówek)
 • caption - podpis
 •             
                Stwórz ręcznie, a potem
                z pomocą EMMET tabelkę z 3 wierszami i 5 kolumnami -----> table>(tr>td{"Zawartość $"}*5)*3
                  ---
                |
                |
                |
                |
                |
                Nazwa Cena (zł)
                ...  44
              
            
  Video Kursy
  NazwaCena(zł)
  C++49
  PHP39
  Java45

              
  <table>
    <caption>Video Kursy</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>Nazwa</th><th>Cena(zł)</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>C++</td><td>49</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>PHP</td><td>39</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Java</td><td>45</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
              
            
  table>(tr>td{"Zawartość $"}*5)*3

  "Zawartość 1" "Zawartość 2" "Zawartość 3" "Zawartość 4" "Zawartość 5"
  "Zawartość 1" "Zawartość 2" "Zawartość 3" "Zawartość 4" "Zawartość 5"
  "Zawartość 1" "Zawartość 2" "Zawartość 3" "Zawartość 4" "Zawartość 5"
                
  <table>
    <tr>
      <td>"Zawartość 1"</td>
      <td>"Zawartość 2"</td>
      <td>"Zawartość 3"</td>
      <td>"Zawartość 4"</td>
      <td>"Zawartość 5"</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>"Zawartość 1"</td>
      <td>"Zawartość 2"</td>
      <td>"Zawartość 3"</td>
      <td>"Zawartość 4"</td>
      <td>"Zawartość 5"</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>"Zawartość 1"</td>
      <td>"Zawartość 2"</td>
      <td>"Zawartość 3"</td>
      <td>"Zawartość 4"</td>
      <td>"Zawartość 5"</td>
    </tr>
  </table>
                
              

  Lekcja 55. Łączenie/rozciąganie komórek w tabelach (colspan/rowspan) - 21.11.2022

  Spis treści.
  lekcja 55 na Udemy
  Video Kursy
  NazwaCena(zł)Kategoria
  C++49Programowanie
  PHP39
  Java45
  HTML49WWW
  CSS39
  JavaScript45
  node.js45
  kursy w j. polskim

              
                
  <table>
    <caption>Video Kursy</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>Nazwa</th><th>Cena(zł)</th><th>Kategoria</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>C++</td>
        <td>49</td>
        <td rowspan="3">Programowanie</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>PHP</td>
        <td>39</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Java</td>
        <td>45</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td rowspan="4">HTML</td>
        <td>49</td>
        <td>WWW</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>CSS</td>
        <td>39</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>JavaScript</td>
        <td>45</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>node.js</td>
        <td>45</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="3" align="center">kursy w j. polskim</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  
              
            

  Lekcja 56. Tabelki [LEKCJA archiwalna] - 21.11.2022

  Spis treści.
  lekcja 56 na Udemy
  tr stands for Table Row - wiersz tabelki
  td stands for Table Data - informacja w tabelce, reprezentuje komórkę (cell) lub też po prostu rubrykę
  border - ramka
  cellpadding - wypełnienie komórki
  cellspacing - obszar pomiędzy komórkami
  th stands for Table Header - nagłówek tabelki
  align = wyrównanie dostępne opcje: left/center/right
  valign = vertical align = pionowe wyrównanie, dostępne opcje: top/middle/bottom

  col column - kolumna
  span - rozpiętość
  colspan - rozpiętość kolumny
  rowspan - rozpiętość wiersza

  Video Kursy
  Nazwa: Cena brutto (zł)
  © Arkadiusz Włodarczyk
  Video Kurs C++ 39
  Video Kurs PHP 29
  Video Kurs Java 39
  Video Kurs JavaScript 39


              
                tabel>caption+(thead>th*2)+(tfoot>tr>td)+tbody>(tr>td*2)*4 
  
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
    <caption>Video Kursy</caption>
    <thead bgcolor="gray">
      <tr>
        <th>Nazwa:</th>
        <th>Cena brutto (zł)</th>
      </tr>
    </thead>
    <tfoot align="center" bgcolor="gray">
      <tr>
        <td colspan="2">© Arkadiusz Włodarczyk</td>
      </tr>
    </tfoot>
    <tbody align="center" bgcolor="silver">
      <tr>
        <td>Video Kurs C++</td>
        <td>39</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Video Kurs PHP</td>
        <td>29</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Video Kurs Java</td>
        <td>39</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Video Kurs JavaScript</td>
        <td>39</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
              
            
  Nagłówek Główny tabelki
  1 Nagłówek 2 Nagłówek 3
       
  1 2 3
  Informacja 1 Informacja 2 Informacja 3

              
                table>caption+(thead>tr>th*3)+(tfoot>tr>td*3)+tbody>(tr>td*3)*2
  
  <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" height="600">
    <caption>Nagłówek Główny tabelki</caption>
    <thead bgcolor="gray">
      <tr>
        <th>1</th>
        <th>Nagłówek 2</th>
        <th>Nagłówek 3</th>
      </tr>
    </thead>
    <tfoot bgcolor="gray">
      <tr>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
      </tr>
    </tfoot>
    <tbody valign="top" bgcolor="silver">
      <tr>
        <td>1</td>
        <td align="center" valign="bottom">2</td>
        <td>3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Informacja 1</td>
        <td>Informacja 2</td>
        <td>Informacja 3</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
              
            
  Nagłówek Główny tabelki
  1 Nagłówek 2 Nagłówek 3
  Ja jestem rozpięta jak 3 komórki
  1 2 3
  Informacja 1 Informacja 2 Informacja 3

              
                table>caption>(thead>tr>th*3)+(tfoot>tr>td)+tbody>(tr>td*3)*2
  
  <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0">
    <caption>Nagłówek Główny Tabelki</caption>
    <thead bgcolor="gray">
      <tr>
        <th>1</th>
        <th>Nagłówek 2</th>
        <th>Nagłówek 3</th>
      </tr>
    </thead>
    <tfoot bgcolor="gray" align="center">
      <tr>
        <td colspan="3">Ja jestem rozpięta jak 3 komórki</td>
      </tr>
    </tfoot>
    <tbody valign="top" bgcolor="silver">
      <tr>
        <td>1</td>
        <td align="center" valign="bottom">2</td>
        <td>3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Informacja 1</td>
        <td>Informacja 2</td>
        <td>Informacja 3</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
              
            
  1
  2 2
  3

              
  
                table>(tr>td*2)*3
  
  <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0">
    <tr>
      <td colspan="2" align="center">1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td rowspan="2" valign="top">2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
    </tr>
  </table>
              
            
  BANER!!!
  MENU TREŚĆ

              
  <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="20" width="100%">
    <tr>
      <td colspan="2" align="center">BANER!</td>
    </tr>
    <tr height="500">
      <td width="10%" valign="top" align="center">MENU</td>
      <td valign="top">TREŚĆ</td>
    </tr>
  </table>