Powrót do strony głównej.

Powrót do moje lekcje programowania.

Sekcja 5: HTML|Ulepszanie dokumentu i edytora.

Spis treści:

23. Komentarze | Jak zobaczyć źródło KAŻDEJ strony WWW?

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 23
lekcja 23 na Udemy

24. Meta Tagi

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 24
lekcja 24 na Udemy

25. Poprawne kodowanie polskich znaków: UTF-8

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 25
lekcja 25 na Udemy

26. DOCTYPE - określamy typ dokumentu

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 26
lekcja 26 na Udemy

27. Live Server oraz automatyczne zapisywanie kodu w VSC

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 27
lekcja 27 na Udemy

28. Encje - walidacja strony

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 28
lekcja 28 na Udemy
ENCJE

& - ampersant - shift + 7
< ---------- & lt; - less then - znak mniejszości
" ---------- & quot; - quote - cudzysłow
' ---------- & apos; - apostrophe - apostrof (można wykorzystywać zamiennie z cudzysłowiem w przypadku określania wartości atrybutu)
& ---------- & amp; - ampersant
spacja ---------- & nbsp; non breaking space - spacja

29. Czemu strona główna nazywa się index.html? Poprawne nazewnictwo plików

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 29
lekcja 29 na Udemy

30. ROZSZERZENIE: VScode icons - zmieniamy ikony by zwiększyć czytelność

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 30
lekcja 30 na Udemy