Powrót do strony głównej.

Powrót do moje lekcje programowania.

Sekcja 6: HTML|Listy

Spis treści:

31. Lista <ul> vs <ol>

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 31
Lekcja 31 na Udemy.
Lekcja 31

1) Jak nazywać pliki .html?
2) Czemu główny plik html nazywa się index.html?
3) Czemu podpunkty jak te są nieprofesjonalne?
4) Dlaczego warto byłoby tu zastosować tag <ol>?

 1. Jak nazywać pliki .html?
 2. Czemu główny plik html nazywa się index.html?
 3. Czemu podpunkty jak te są nieprofesjonalne?
 4. Dlaczego warto byłoby tu zastosować tag <ol>?
              
                <p>
                  1) Jak nazywać pliki .html? <br>
                  2) Czemu główny plik html nazywa się index.html? <br>
                  3) Czemu podpunkty jak te są nieprofesjonalne? <br>
                  4) Dlaczego warto byłoby tu zastosować tag <ol>? <br>
                </p>
                <ol>
                  <li>Jak nazywać pliki .html?</li>
                  <li>Czemu główny plik html nazywa się index.html?</li>
                  <li>Czemu podpunkty jak te są nieprofesjonalne?</li>
                  <li>Dlaczego warto byłoby tu zastosować tag <ol>?</li>
                </ol>
              
            

32. EMMET | triki z wykazami list

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 32
Lekcja 32 na Udemy.
Lekcja 32
ol>li*3
ul>li{przykładowa treść}*3 ul>li[titli="od 2017"]{przykładowa treść}*3 ul[titli="od 2017"]>li{przykładowa treść}*3 ul>li{treść $}*4 dl>(dt+dd)*3
              
                                
                <ul>
                  <li>znak > w EMMET</li>
                  <li>shift + alt + strzałka - kopiowanie danej linii w górę/dół</li>
                  <li>alt + myszka (wiele kursorów)</li>
                  <li>[] vs {}</li>
                  <li>$</li>
                  <li>ctrl k + s - skróty w VSC</li>
                </ul>

                ol>li*3
                <ol>
                  <li></li>
                  <li></li>
                  <li></li>
                </ol>

                ul>li{przykładowa treść}*3
                <ul>
                  <li>przykładowa treść</li>
                  <li>przykładowa treść</li>
                  <li>przykładowa treść</li>
                </ul>

                ul>li[titli="od 2017"]{przykładowa treść}*3
                <ul>
                  <li titli="od 2017">przykładowa treść</li>
                  <li titli="od 2017">przykładowa treść</li>
                  <li titli="od 2017">przykładowa treść</li>
                </ul>

                ul[titli="od 2017"]>li{przykładowa treść}*3
                <ul titli="od 2017">
                  <li>przykładowa treść</li>
                  <li>przykładowa treść</li>
                  <li>przykładowa treść</li>
                </ul>

                ul>li{treść $}*4
                <ul>
                  <li>treść 1</li>
                  <li>treść 2</li>
                  <li>treść 3</li>
                  <li>treść 4</li>
                </ul>

                dl>(dt+dd)*3
                <dl>
                  <dt></dt>
                  <dl></dl>
                  <dt></dt>
                  <dl></dl>
                  <dt></dt>
                <dl>
              
            

33. <dl> - lista definicji

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 33
Lekcja 33 na Udemy.
Lekcja 33

Tagi w HTML:

<p>
z ang. paragraph - czyli akapit
<br>
break - służy do zasymulowania tego co robi klawisz "ENTER"
<body>
Jeden z głównych tagów określający ciało strony. Zamieszczamy w nim całą treść strony.
              
                <ul>
                  <li> Tag dl, dt, dd</li>
                  <li> Kiedy używać i po co?</li>
                </ul>
              
                <p>Tagi w HTML:</p>
              
                <dl> <!-- definition list -->
                  <dt><p></dt> <!-- definition term (wyrażenie/określenie) -->
                  <dd>z ang. <b>p</b>aragraph - czyli akapit </dd> <!-- definition description (opis) -->
                
                  <dt><br></dt>
                  <dd><b>br</b>eak - służy do zasymulowania tego co robi klawisz "ENTER"</dd>
                
                  <dt><body></dt>
                  <dd>Jeden z głównych tagów określający ciało strony. Zamieszczamy w nim całą treść strony.</dd>
                </dl>
              
                <!-- 
                -->
              
            

34. EMMET | tworzenie równoległych elementów +, grupowanie ()

Spis treści.
Kurs Programowania - Lekcja 34
lekcja 34 na Udemy
dl>(dt+dd)*3
              
                dl>(dt+dd)*3
                <dl>
                  <dt></dt>
                  <dl></dl>
                  <dt></dt>
                  <dl></dl>
                  <dt></dt>
                <dl>