Powrót do strony głównej.

Powrót do moje lekcje programowania.

Sekcja 9: HTML|Formularze - Podstawy

Spis treści:

47. Czym jest formularz oraz input? Jak stworzyć formularz z loginem i hasłem? - 14.11.2022

Spis treści.
lekcja 47 na Udemy
Formularz - dokument z polami (rubrykami) do wypełniania

in - w, put - położyć (wejście)

Login:
Hasło:
              
<form>
  Login: <input type="text"><br>
  Hasło: <input type="password"><br>
</form>
              
            

48. Akcja wysyłania formularza. Atrybuty: action, name oraz przycisk submit - 14.11.2022

Spis treści.
lekcja 48 na Udemy
Atrybut: name

action

method=GET/POST

Login:
Hasło:
              
                
<form ation="login.php" method="POST">
  Login : <input type="text" name="login"><br>
  Hasło: <input type="password" name="pw"><br>

  <input type="submit" value="Zaloguj się">

</form>

              
            

49. Pole radio | etykiety (label) | fieldset - 14.11.2022

Spis treści.
lekcja 49 na Udemy
 • Pole radio - radio - Ile masz lat?
 • Pole wyboru - checkbox - Jakie jest Twoje hobby?
 • fieldset - zbiór(zestaw) pól
 • legend - opis dla fieldset
 • label - etykieta
 • Atrybut checked

  Ile masz lat?


                
  <form action="ankieta.php">
    <fieldset>
      <legend>Ile masz lat?</legend>
      <input type="radio" name="kategoria_wiekowa" id="kategoria_wiekowa1" value="7-18"><label for="kategoria_wiekowa1">7-18</label> <br>
      <input type="radio" name="kategoria_wiekowa" id="kategoria_wiekowa2" value="19-29"><label for="kategoria_wiekowa2">19-29</label><br>
      <input type="radio" name="kategoria_wiekowa" id="kategoria_wiekowa3" value="30-39"><label for="kategoria_wiekowa3">30-39</label><br>
    </fieldset>
  
    <input type="submit" value="Wyślij">
  </form>
                
              

  50. Pole checkbox

  Spis treści.
  lekcja 50 na Udemy - 15.11.2022
  Jakie jest Twoje hobby?
                
  <form action="ankieta.php">
  
    <fieldset>
      <legend>Jakie jest Twoje hobby></legend>
  
      <input type="checkbox" name="hobby[]" id="plywanie" value="plywanie"><label for="plywanie">pływanie</label>
      <input type="checkbox" name="hobby[]" id="progranowanie" value="programowanie"><label for="programowanie">programowanie</label>
      <input type="checkbox" name="hobby[]" id="gry_komputerowe" value="gry_komputerowe"><label for="gry_komputerowe">gry komputerowe</label>
    </fieldset>
  
    <input type="submit" value="Wyślij">
  </form>
                
              

  51. Najczęściej używane atrybuty w formularzach - 16.11.2022

  Spis treści.
  lekcja 51 na Udemy
  Ilość jednostek: szt.
  Hasło:
  Nr domu:
  Nr mieszkania:
                
  <form action="ankieta.php">
  Ilość jednostek: <input type="text" autocomplete="off" size="2" maxlength="1" placeholder="1-9" value="1" autofocus> szt. <br>
  Hasło: <input type="password"> <br>
  Nr domu: <input type="text" value="92" required> <br>
  Nr mieszkania: <input type="text"> <br>
  
  <input type="submit" value="Wyślij">
  </form>
                
              

  52. ĆWICZENIE: Formularz kontaktowy - 16.11.2022

  Spis treści.
  lekcja 52 na Udemy
  Stwórz formularz kontaktowy na stronie.
  Zapytaj się o:
  1) e-mail
  2) imię
  3) temat
  4) treść maila
  Poszukaj w Internecie informacji na temat: input type="email" oraz "textarea".

  Skontaktuj się z nami E-mail:
  Imię:

  Temat:

  Treść maila:


                
                  
  <form action="send_mail.php" method="post">
    <fieldset>
      <legend>Skontaktuj się z nami</legend>
      
      E-mail: <input type="email" name="email" id="email" placeholder="@" required><br>
      Imię: <input type="text" name="imię" required><br><br>
      Temat: <input type="text" name="temat" required><br><br>
  
      Temat maila: <br>
        <textarea name= email.content" id="email_content" cols=30 rows="10" placeholder="Jak możemy Ci pomóc?" required></textarea>
  
        <br><br>
        <input type="submit" value="Wyślij">
    </fieldset>
  </form>
  
                
              

  53. Pobieranie daty i czasu od użytkownika - 15.11.2022

  Spis treści.
  lekcja 53 na Udemy                
  <form>
    <input type="date" min="2020-11-24" max="2022-12-31"><br>
    <input type="time"><br>
  </form><br>